S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
       

OBJEDNÁVKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY
Jak objednávat

Chcete-li objednat zboží z naší nabídky, můžete postupovat dvěma způsoby:

1. Jednorázová objednávka

Vyberete si sekci, ve které se nachází položka, kterou chcete objednat, zadáte počet kusů a tlačítkem "Koupit" přidáte zboží do nákupního košíku. Objeví se Vám přehled objednaného zboží a zvolíte požadovaný způsob dopravy. Dále pokračujete tlačítkem "Objednat". Vyplníte požadované identifikační údaje, nutné pro vystavení dokladů a tlačítkem "Odeslat objednávku" celý nákup ukončíte.

2. Registrace zákazníka pro opakované objednávky

V záhlaví stránek v liště nad menu stisknete tlačítko "Nová registrace". Vyplníte požadované registrační údaje a tlačítkem "Zaregistrovat" odešlete údaje do našeho systému. Na uvedený email Vám přijdou přihlašovací údaje, kterými můžete kdykoliv později pomocí volby "Přihlášení" vstoupit do obchodu. Systém si Vás už bude pamatovat, tak že při nákupu nebudete muset zadávat své identifikační údaje pro vystavení dokladů. V případě dosažení pravidelných vyšších obratů Vám nastavíme individuální slevu z běžných cen v elektronickém obchodě.

Obchodní podmínky - úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v internetovém obchodě http://eshop.mitrenga.cz vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou.
Prodávajícím je společnost MITRENGA a.s., se sídlem Křivánky 745/18, 642 00 Brno, IČ: 26234599, DIČ: CZ26234599, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3505, e-mail: sekretariat@mitrenga.cz, tel.: 724 095 440, provozní doba po-pá 7:00-15:30 (dále jen „prodávající“). Společnost je plátcem DPH.
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. V takovém případě upravují vztahy mezi prodávajícím a takovou osobou příslušná ustanovení občanského zákoníku a obchodní podmínky, které si samostatně prodávající a kupující sjednají v kupní smlouvě.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uzavření kupní smlouvy

Veškeré prezentace zboží umístěná v internetovém obchodě (dále jen „e-shop“) je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
E-shop obsahuje seznam označeného zboží a služeb s popisem jejich hlavních vlastností nabízené prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, kromě nákladů spojených s  dodáním zboží.
E-shop dále obsahuje informace o nákladech spojených s dodáním zboží a způsobu jejich úhrady (dále jen "dodací a platební podmínky"). Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:
-    objednávaném zboží  (jeho názvu, množství a kupní ceně), objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu,
-    způsobu úhrady kupní ceny zboží,
-    údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
-    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)
Objednávka je odesílána kupujícím prodávajícímu přímo z e-shopu elektronickou cestou. Takto zaslaná objednávka je platným a závazným návrhem kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávkovém formuláři. V případě, že objednávka nebude potvrzena, považuje se za neplatnou.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
Prodávající má právo odmítnout objednávku v případě, že:
-    kupující v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží,
-    prodávající nemůže objednané zboží kupujícímu dodat.

Cena zboží

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
-    v hotovosti na provozovně prodávajícího na adrese: Střítež 275, 739 59 Střítež
-    v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce  
-    bezhotovostně platební kartou na výše uvedené provozovně
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
Všechny ceny jsou udávány v českých korunách (Kč), vždy včetně DPH. Prodávající se zavazuje odeslat zboží v neporušeném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Dodací a platební podmínky

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, nejpozději do 10 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění.
Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení lhůty k doručení v případě výskytu nepředvídaných událostí. O případném prodloužení lhůty k doručení bude kupující informován telefonicky či e-mailem. Místem doručení a dodání zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři nebo provozovna prodávajícího, podle způsobu dodání uvedeného v objednávkovém formuláři.
Způsob dodání respektive převzetí objednaného zboží kupujícím včetně souvisejících nákladů:
-    Zboží je prodávajícím doručováno prostřednictvím České pošty, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČ: 47114983, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. A 7565 (dále jen „Česká pošta“).
-    Ke kupní ceně zboží je vždy připočten expediční poplatek za poštovné ve výši 100 Kč:
o    do 1 kg 100 Kč
o    ostatní 150 Kč
-    Osobní převzetí na provozovně prodávajícího Střítež 275, 739 59 Střítež, je zdarma.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání v místě určeném a toto převzetí potvrdit na průvodním dokladu – dodacím listu.
Je-li kupující podle kupní smlouvy povinen převzít zboží v provozovně prodávajícího, přičemž zboží nepřevezme do čtrnácti (14) dnů od doručené výzvy prodávajícího k odběru zboží nebo jiné delší s prodávajícím smluvené lhůtě, kupní smlouva marným uplynutím této lhůty zaniká.
V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno na objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp., náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci a krátce to popsat v dodacím listě při jeho potvrzení. V případě shledání rozsáhlého porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Odstoupení od smlouvy je kupující povinen oznámit prodávajícímu e-mailem na adresu sekretariat@mitrenga.cz nebo na tel.: 724 095 440.
Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy na vlastní náklady doporučeně zaslat zboží zpět. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zpět zboží nepoškozené, neprané, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu. Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude prodávajícím převzato. Kupující nese vždy náklady spojené s vrácením zboží. Platbu za zboží prodávající vrátí kupujícímu až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že odeslal zboží zpět, a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Pro vrácení plateb bude použit bezhotovostní převod na účet kupujícího uvedený v oznámení o odstoupení, pokud se kupující s prodávajícím výslovně nedohodnou jinak.
Vrácené zboží zasílejte na adresu:
MITRENGA a.s.
Křivánky 745/18
642 00 Brno

V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 občanského zákoníku).
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

Práva a povinnosti z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem (zejména ustanoveními § 1914 až § 2174 občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při převzetí kupujícím, byť se projeví až později.
Kupující se zavazuje k včasné prohlídce dodaného zboží s dostatečnou péčí, obdobně se zavazuje s dostatečnou péčí bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu případnou skrytou vadu.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Jedná-li se o vadu, při jejíž existenci musel prodávající předpokládat, že kupující by o zboží neměl zájem, jedná se o podstatnou vadu. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy má kupující právo:
-    na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
-    na odstranění vady opravou
-    na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
-    odstoupit od smlouvy
Kupující se zavazuje sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, v případě opravy vady zboží, které je neopravitelné. Nezvolí-li si Kupující právo včas, má práva jako v případě nepodstatné vady zboží.
Pokud má zboží vadu, která není podstatná, jedná se o nepodstatnou vadu. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí:
-    došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
-    použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
-    nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím nebo
-    prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit prodávající mu právo z vadného plnění nepřizná.

Postup při reklamaci zboží

Kupující informuje prodávajícího na adresu sekretariat@mitrenga.cz nebo na tel.: 724 095 440 v pracovní dny v době 7:00 – 15:30.
Kupující zboží zašle zboží, stejně jako v případě odstoupení nikoliv na dobírku, jinak zboží nebude prodávajícím převzato, na korespondenční adresu prodávajícího:
Vrácené zboží zasílejte na adresu:
MITRENGA a.s.
Křivánky 745/18
642 00 Brno
Kupující do zásilky uvede důvod reklamace.
Reklamace bude vyřízena co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace kupní smlouvy a s ní souvisejících náležitostí. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
Kupující se zavazuje své osobní údaje v obchodním styku s prodávajícím uvádět správně a pravdivě, aby nedošlo k záměně kupujícího a případné nemožnosti plnění z kupní smlouvy ze strany prodávajícího.
Kupující potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, prodávajícímu tuto informaci předá.
Kupující souhlasí se zasíláním, informací souvisejících se zbožím, službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Pokud si kupující nepřeje, aby mu byly zasílány informace o případných nabídkách zboží a služeb, sdělí touto skutečnost prodávajícímu na adresu sekretariat@mitrenga.cz nebo na tel.: 724 095 440 v pracovní dny v době 7:00 – 15:30.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Závěrečná ustanovení

Prodávající a kupující si sjednávají, že vztah založený kupní smlouvou dle těchto obchodních podmínek se řídí českým právem. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nebo se takovým stane v budoucnu, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou smlouvu a nelze se tak dovolávat ústních dohod, pokud nebudou písemně potvrzena.
Pro řešení všech případných sporů mezi stranami jsou příslušné obecné soudy České republiky.
Před zahájením případného sporu před obecným soudem je kupující - spotřebitel oprávněn v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zahájit mimosoudní řešení svého sporu, který se mu s prodávajícím nepodařilo vyřešit napřímo. Věcně příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s Prodávajícím je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.
Kupující má v souladu s nařízením EU č. 524/2013 právo zahájit mimosoudní řešení spotřebitelského sporu také online, a to prostřednictvím ODR platformy pro řešení sporů on-line dostupné na internetových stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve kontaktovat prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.
Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.
Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.1.2018
V Brně dne 1.1.2018

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Vzrový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy si můžete stáhnout zde.

YjdlYz